Genealogie

Communicatie

Cadeautips Speelgoed

Scheveningse afkomst

Nu bij ook witgoed bij bol.com

"Van wie ben je d'r ien?" 

Deze vraag is op Scheveningen aan menigeen nogal eens gesteld en niet altijd simpel te beantwoorden. Ja, oké, de gegevens van je vader of moeder weet je meestal wel, hoewel... bij mijn onderzoek kwam ik toch wel mensen tegen die de datum van geboorte of huwelijk van hun ouders niet wisten. Daarnaast beginnen de meeste van ons pas op latere leeftijd interesse in hun afkomst te krijgen en dan kan het al een stuk ingewikkelder worden. In het ergste geval zijn beide ouders en alle voorouders al overleden. Kinderen werden op Scheveningen vlak na elkaar geboren, dus loop je grote kans dat van de ooms en tantes er ook niet zoveel in leven zijn. Gelukkig zijn er in Nederland diverse organisaties die verplicht zijn informatie te bewaren of dit uit vrije wil doen omdat ze net als ik hevig geïnteresseerd zijn in ons verleden en afkomst. In 1811 werd de Burgerlijke Stand ingevoerd en vanaf dat moment behoorde de registratie vlekkeloos te verlopen. Of dat zo is? Daar kom je zelf tijdens je onderzoek wel achter! Voor 1811 vervulde de kerken de rol van "Burgerlijke Stand". Bij de registratie van een doop ging veelvuldig wat mis, doordat ouders geen doopbriefje inleverde of doordat de naam foutief of onduidelijk werd opgeschreven. 


Waar begin ik?

Van onderaf aan. Ga na of broers en zussen misschien het trouwboekje van de ouders of grootouders hebben. Ook doopbewijzen van jezelf, broers en zussen zijn handige hulpmiddelen en denk ook eens aan een familiebijbel. Dit betrof meestal de bijbel die bij het kerkelijk huwelijk aan het bruidspaar werd geschonken. In de binnenkant van de kaft wordt heel vaak informatie gezet die voor ons van belang kan zijn. Vervolgens kan je gegevens inwinnen bij het gemeentehuis van 's-Gravenhage. Gelukkig wordt steeds vaker informatie online beschikbaar gesteld, ook particulieren plaatsen steeds vaker informatie online. Onderstaand zal ik diverse organisatie noemen met een eventuele link naar de website waar u gegevens kunt vinden. De particulieren sites vindt u terug bij "specifieke familienamen" elders op deze website. Ook zijn er een aantal ingangen en zoekmachines die u voor onderzoek op het internet kunt vinden, die vindt u onder "Ingangen".


Organisaties:

Gemeente den haag - virtuele studiezaal -

Op deze site kunt u zoeken naar geboorte (> 100 jaar); huwelijk/echtscheiding (>75 jaar); overlijden (>50 jaar). Als gebruiker heb je hier de mogelijkheid om documenten te beschrijven. Documenten die zijn beschreven, zijn makkelijker te lezen dan onbeschreven documenten. Indien een document niet is beschreven, moet je de informatie zien te achterhalen vanaf een gedigitaliseerde microfiche. 

 

Kerken (doop- trouw- en begraafboeken - DTB)

Deze registers zijn vooral voor 1811 de belangrijkste ingangen en voor kerkelijk gebruik opgesteld. Het spreekt voor zich dat deze ingang alleen nuttig is als je de geloofsrichting van je voorouders kent en weet in welke regio je moet zoeken.

Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS)

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen is een vereniging die zich ten doel stelt het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten van hen die zich bezighouden, respectievelijk willen bezighouden, met de bestudering van de geschiedenis van Scheveningen, met nadruk op de geschiedenis van Scheveningse families. De vereniging werd in 1982 opgericht als club voor genealogen die onderzoek deden naar Scheveningse personen en families. In de loop der tijd groeide deze club (het "Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen") uit tot een vereniging van ongeveer 180 leden, van wie genealogie allang niet meer de enige bezigheid was. Veel leden waren ook actief in het onderzoek naar de geschiedenis van Scheveningen in het algemeen. Daarom werd begin 2000 besloten tot een statutenwijziging, om ook deze andere activiteiten goed tot hun recht te laten komen. Hiermee hoopt de vereniging een plaats te zijn waar iedereen die de geschiedenis van Scheveningen een warm hart toedraagt terecht kan. De HGVS beschikt over diverse dossiers van Scheveningse families die kunnen worden ingezien. Tevens zijn vrijwilligers u behulpzaam met uw zoektocht. Daarnaast kunt u via deze Vereniging diverse publicaties aanschaffen. Bezoekadres: De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen streeft haar doelstellingen na in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Scheveningen, de beheerder van Muzee Scheveningen. Het Centrum van de vereniging en haar collecties zijn dan ook gehuisvest in het: "Muzee Scheveningen", Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Scheveningen, op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur.

Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

Het Centraal Bureau voor Genealogie – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. U kunt genealogische en heraldische collecties raadplegen in de studiezaal. Zij verzorgen uitgaven over genealogie, heraldiek en verwante onderwerpen, geven advies aan genealogen en verrichten onderzoek in opdracht. Daarnaast kan je via de rubriek "Lopend Onderzoek" nagaan of iemand al bezig is met een specifiek onderwerp.

Het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief bewaart vele archieven waarin u informatie over uw voorouders kunt vinden. U kunt er bijvoorbeeld terecht als uw voorouder in Zuid-Holland woonde, militair was, of diende bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het zoeken naar gegevens moet nu vooral nog in de studiezaal van het Nationaal Archief gebeuren.
In het archievenoverzicht dat op de site beschikbaar is kunt u opzoeken welke archieven bij het Nationaal Archief worden bewaard. In het overzicht van de doop- trouw- en begraafboeken kunt u opzoeken van welke plaatsen gekopieerde registers beschikbaar zijn in de studiezaal van het Nationaal Archief. Enkele bestanden met persoonsgegevens zijn on-line te doorzoeken. Deze bestanden zijn te vinden in de rubriek thema's. De meeste van deze themadatabases kunnen in één keer doorzocht worden met de zoekfunctie op de website.
Zoeken naar gegevens betreffende geboorte, huwelijk en overlijden kan in de database Genlias.

Naast bovenstaande bronnen heb ik voor de informatie op deze site gebruik gemaakt van de boeken van Dr.A.W.E. Dek uit 1985,"De bevolking van Scheveningen". Hierop zijn in de loop der jaren correcties aangebracht door de HGVS en via praaiberichten gepubliceerd. Ook deze correcties zijn of worden door mij aangebracht. Voor de bijnamen heb ik gebruik gemaakt van een lijst die onder Scheveningers circuleert en waarvan de maker mij onbekend is. De bijnamen heb ik vervolgens aangevuld of verbetert met behulp van deze siteOp dit moment heb ik een aantal bijnamen waarvan niet bekend is bij welke familie die hoort. Op het forum is er een onderwerp geopend waarin deze namen worden genoemd. Ik hoop dat er bezoekers zijn die mij willen helpen de ontbrekende gegevens aan te vullen en eventuele fouten te corrigeren. 

 

Links naar overige bronnen treft u hier aan.


Opruiming, tot 75% korting
© 2008 Allemaal Scheveningers | Joomla Template by vonfio.de